STAP 1. VOORBEREIDING

1e Gesprek
 • Bespreken van uw wensen
 • Inventarisatie van de situatie
 • Opmeten van het terrein
 • Functioneel vlekkenplan/ruimtelijke analyse
 • Schetsontwerp
 • Globale kostenbegroting
 • Toelichting ontwerp
 • Bespreken ontwerp en kostenbegroting
 • Bespreken realisatieplanning

2e Gesprek
 • (Technisch voorbereiden t.b.v. realisatie)
 • (Opstellen bestratingsplan)
 • Organisatie leveranties

Keijsper tuintips

Molenwerf 21 R
1911 DB Uitgeest

T. 0251-312225
F. 0251-315491

info@keijsper.nl